Eräs ystäväni on kamppaillut pitkään ajoittaisten unihaasteiden kanssa. Hän on hermostoltaan herkkä, mikä tarkoittaa että keho reagoi vahvemmin moniin sellaisiin asioihin mistä “normaalin” hermoston omaava ei ole moksiskaan. Esimerkiksi muutto tai vaikka melu on useimmille himpun rasittavaa ja väsyttävää ja josta palautuu aika nopeasti, mutta herkän hermoston omaavalle se voi olla totaalinen “kehomankeli” ja vaatia pitkäkestoisenkin palautumisajan. Se on kuin inaktiivi ja paljon juossut lähtisi lenkille: toisella syke pysyy maltillisena, toisella se takoo tuhatta ja sataa ja palautumisaika on sen mukainen.

Keho siis reagoi eri yksilöillä samaan asiaan eri tavalla. (tosin tämä hermoston herkkyys on pysyvä ominaisuus, ei harjoittelulla muutettava asia kuten juoksukunto). Tämän yksilöllisen hermoston ja suurien toimintaerojen vuoksi emme voi koskaan tarkasti määritellä mitkä asiat kuormittavat yksilöä ja kuinka paljon. Se on täysin uniikkia.

Myös kokemuksellinen puoli (mieli ja tunteet) on linkittyneenä kuormittumiseen. Sosiaalisessa herkkyydessä yksilö aistii herkemmin toisten tunnetiloja ja nappaa näin helposti myös “toisten negatiiviset tunteet itselleen”. Tunneherkkä puolestaan kokee omat tunteensa voimakkaammin ja kuormittuu siksi enemmän. Voimakkaammin kuormittuvan hermoston taustalla voi olla myös levoton mieli: esimerkiksi erilaiset pelkoajatukset, opitut mallit (pitäisi, täytyisi, pakko…), tai negatiivinen sisäinen puhe (vertaileva ja arvosteleva) ruokkivat negatiivisia tunteita, koska tunteet ovat usein suorassa yhteydessä omaan ajatteluusi kyseisellä ajan hetkellä. Kaikki nämä vaikuttavat saman ketjun kautta lopulta hermostoon ja kehoon.

Keho reagoi negatiivisiin tunteisiin nostamalla kehon aktivaatiotasoa (lisäämällä hermoston aktiviisuutta). Sosiaalisesti herkillä, tunneherkillä ja levottoman mielen omaavilla yksilöillä hermosto siis yksinkertaisesti kuormittuu enemmän.

Miten tämä hermoston kuormittuminen sitten linkittyy uneen ja univaikeuksiin? Kuormittuneella hermostolla unen saanti, “unessa pysyminen” ja palauttava uni hankaloituu tai jopa estyy. Hermoston kuormittumisesta puhuessani tarkoitan siis sympaattisen hermoston ylivaltaa eli sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainottomuustilaa. Pitkään jatkunut tasapainottomuus aiheuttaa univaikeuksien lisäksi myös monia muita ikäviä seurauksia kuten tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteita (esim. ohjaa käyttäytymistä palkitsevien asioiden suuntaan), kehon erilaisia oireiluita (esim. ruoansulatusvaivat) ja jopa sairauksia. Kerrannaisvaikutukset kasvattavat ongelmaa entisestään. Esimerkiksi univajeessa hermosto reagoi normaalia herkemmin asioihin, väsymys voimistaa negatiivisia tunteita ja hankaloittaa tunteidenhallintaa. Kaikki nämä lisäävät kuormitusta ja kierre on valmis.

Onneksi kierre toimii myös toiseen suuntaan, hyödyksemme! Paras tapa on vaikuttaa hyvän kierteen syntymiseen on panostaa kierteen alkupäähän eli hermoston tasapainotilaan. Hermoston kuormittumista ei siis tarvitse pelätä, kunhan pitää huolta myös palautumisesta.

Tein ystävälleni tällaisen koonnin. Listasin kuormittavia ja palauttavia asioita hieman erilaisista näkökulmista: ulkoisista olosuhteista, toiminnan tasolta ja sisäisestä maailmasta katsottuna. Tämäkin on vain minun silmin nähtynä ystäväni tasapainotilaan vaikuttavat asiat, ei siis missään nimessä koko totuus.

btr

 

Millainen koonti Sinulle tulisi?

 

Oletko tietoinen millaiset asiat vaikuttavat Sinun yksilölliseen kuormittumiseen?

 

Entä millaiset asiat palauttavat Sinua?

 

Ja se tärkein kysymys: ovatko nämä kaksi tasapainossa?

 

 

<3 Pidäthän huolta, että ovat <3